Vår grundidé är att synliggöra Arbetsmiljöverkets författningssamling och Skolverkets likabehandlingsplan i form av de föreskrifter som för varje arbetsplats och skola är aktuella.

Gunilla Svensson från Text och Bild AB Motala tillsammans med Mats Greiff VD för AMT Dialog AB

För arbetsmiljöansvarig/arbetsgivare

Vår produkt ARBETSMILJÖTAVLAN ska för chefer och ledningsgrupper vara ett
verktyg som:

  • Påminner dig och dina medarbetare om det pågående arbetsmiljöarbetet
  • Visar att dialogen om arbetsmiljön är viktig och ständigt närvarande
  • Ger medarbetarna en lättillgänglighet om aktuella AFS:ar och förebyggandearbetet
  • Ger dig som chef tryggheten att ha nått ut till medarbetare

För dig som medarbetare

ARBETSMILJÖTAVLAN ska för dig som anställd och medarbetare ge:

  • Tryggheten i vad som g������ller vid tillbud på arbetsplatsen samt förebyggande arbete
  • Lätthet till egen uppdatering av de mest aktuella AFS:arna
  • Underlätta ditt ansvar att ta del av arbetsmiljöarbetet
  • Påminna om din roll i arbetsmiljöarbetet

NOLLVISION

Ett pedagogiskt verktyg i syfte att enkelt kunna jobba med likabehandlingsplanen i varje klassrum, på varje skola, i varje kommun, i hela Sverige.

SKOLTAVLAN NOLLVISION

AMT Dialog AB har tagit fram ett strukturerat pedagogiskt verktyg, som återger Skolverkets krav på arbetsområden kring Kränkande behandling och Diskriminering.

Textmaterialet utgår från Skolverkets ”Allmänna Råd, 2012″ , men kan lätt formuleras som enskild skola/rektorsområde/kommun önskar.