Introduktionsföreläsning för rektor/lärare/övrig skolpersonal om NOLLVISION SOM VERKTYG i arbetet med likabehandlingsplanen. Ca 1 timme. Upp till 50 deltagare/tillfälle.

Exempel på innehåll:

  • Historik om implementering av likabehandlingsplanen. AMT Dialogs samlade erfarenhet. Tavlans bakgrund.
  • Information – dialog – tillgänglighet. Utdrag ur SKOLVERKETS:s lagtexter blandas med anvisningar om TAVLANS anv��ndande.
  • Foldrarnas syfte/diskretion. Hänvisningarna på baksidan.
  • Uppgiftsfördelningsetiketten. Uppgiftsansvariga i organisationen.
  • Årsagendan. Systematiskt likabehandlingsplansarbete.  Information för skolan.