Ett pedagogiskt verktyg i syfte att enkelt kunna jobba med likabehandlingsplanen i varje klassrum, på varje skola, i varje kommun, i hela Sverige.

SKOLTAVLAN NOLLVISION

AMT Dialog AB har tagit fram ett strukturerat pedagogiskt verktyg, som återger Skolverkets krav på arbetsområden kring Kränkande behandling och Diskriminering.

Textmaterialet utgår från Skolverkets ”Allmänna Råd, 2012″, men kan lätt formuleras som enskild skola/rektorsområde/kommun önskar.

NOLLVISION 13-19 ÅR (NV 13). Tavla för fast montering i kapphall, matsal och gymnastiksal. Finns för låg och mellanstadiet (NV 6) också, med modifierad text för ökad förståelse.

kunskap