– Ett hjälpmedel för att skapa bättre relation på arbetsplatsen samt förebygga problem.

AMT Dialog vill genom ARBETSMILJÖTAVLAN presentera de mest elementära Arbetsmiljöföreskrifterna för just din arbetsplats.  Arbetsplatsens AFS:ar ska synliggöras så att arbetstagare/medarbetare vet hur olika arbetsmiljöfrågor och rutiner ska hanteras och chefers/arbetsgivares  informationsansvar underlättas avsevärt.

Arbetsmiljömaterialet blir synligt för alla och lättillgängligheten stödjer dialogen mellan chefer och arbetstagare/medarbetare, kring det gemensamma systematiska arbetsmiljöarbetet.

ARBETSMILJÖTAVLAN består av en aluminiumtavla med 1 textbärare i plexiglas, där 5 olika AFS:ar är strukturerat beskrivna, utifrån AV:s råd och tillämpningstips.

P�� textbäraren finns dessutom en årsagenda för företagets egna systematiska arbetsmiljöarbete. Folderställ med plats f��������������������������������������������r foldrar med samma text som på ARBETSMILJÖTAVLAN, för mobilt och diskret läsande.

Det finns även en uppgiftsfördelningsetikett på ARBETSMILJÖTAVLAN, för att tydliggöra olika personers ansvar inom organisationen/företaget.

arbetsmiljötavlan

ARBETSMILJÖTAVLAN