AMT Dialog AB har sitt säte i Motala

AMT Dialog AB är ett företag med utgångspunkt att hjälpa och underlätta för organisationer med information om pågående och framtida arbetsmiljöarbete.

Vi vet att arbetsmiljöarbete är ett nödvändigt och ibland snårigt arbete, som kräver tydlighet och påminnelse om arbetsplatsens rutiner avseende förebyggande arbete samt åtgärder vid tillbud.

AMT Dialog vill att Arbetsmiljötavlan och NOLLVISION ska komplettera de redan befintliga verktyg som finns och på ett lättillgängligt sätt stödja arbetsplatsens strävan att skapa en arbetsmiljö som både tillfredställer anställda och arbetsmiljöverkets lagar och förordningar.

Mats

Är pedagogiskt utbildad, arbetar inom olika verksamheter med kvalificerat förändringsarbete.

Har som huvuduppgifter inom företaget att leda och utveckla de processer som krävs, för att få till stånd ett etablerat Arbetsmiljöarbete. Är också den som ansvarar för design och utveckling av arbetsmiljötavlan och NOLLVISION.