För att ni som kund ska kunna följa dagens regelverk och uppnå ert bolags arbetsmiljömål, vill  vi vid er kontakt med oss, ha följande upplägg:

  1. En dialog med dig, helst ett personligt möte.
    Vi svarar på dina frågor, och går igenom dina behov.
  2. Vi kommer att fråga var i processen du och dina medarbetare är i arbetsmiljöarbetet. Detta för att veta och kunna konkretisera, på vilka sätt vi kan komma in och underlätta  för dig.
  3. Vi kommer att informera oss om ev lokala eller egna avvikelser för att anpassa tavlan utifrån er arbetsplats och era behov.
  4. Vi kommer att ha en dialog kring vilka AFS:ar (arbetsföreskrifter) som för dig är relevanta på arbetsplatsen.
  5. Vi tillverkar tavlan och sätter den text du har beställt och sänder den till dig.